MİRASIN HÜKMEN REDDİ * TEREKEYİ SAHİPLENİCİ DAVRANIŞLAR

Davacıların, tazminat davasında miras bırakan H.'nın mirasçıları olarak davalı sıfatıyla yasal hasım olarak davayı takip etmeleri terekeyi sahiplenme anlamına gelmez.

MİRASIN HÜKMEN REDDİ * TEREKEYİ SAHİPLENİCİ DAVRANIŞLAR
YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E: 2009/16808 K: 2009/6378 T: 01/04/10

 

Davacıların, tazminat davasında miras bırakan H.'nın mirasçıları olarak davalı sıfatıyla yasal hasım olarak davayı takip etmeleri terekeyi sahiplenme anlamına gelmez.

 

O halde, davacıların delilleri toplanarak miras bırakanın Türk Medeni Kanunu'nun 605/2. maddesi uyarınca terekesinin aktif ve pasifleriyle birlikte tespiti ile ölüm tarihi itibariyle terekenin borca batık olup olmadığının belirlenmesi ve sonucu uyarınca karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi doğru bulunmamıştır.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 01.04.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.