EŞLERİN KARŞILIKLI KUSURU * KARŞILIKLI AÇILAN DAVALARIN KABULÜ

Eşlerin her ikisininde kusurlu olduğu anlaşıldığına göre, her iki tarafın karşılıklı açtığı davaların kabulüne karar verilmelidir.

EŞLERİN KARŞILIKLI KUSURU * KARŞILIKLI AÇILAN DAVALARIN KABULÜ
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E: 2011/2-145 K: 2011/282 T: 04/05/11

 

Yapılan soruşturma ve toplanan delillerden tarafların her ikisininde karşılıklı olarak evlilik birliğine ilişkin görevleri yerine getirmediği anlaşılmaktadır. Bu halde her ikiside eşit kusuru ile evlilik birliği temelinden sarsıldığı gerçekleşmiştir.

 

Bu durumda davacı-davalı koca da dava açmakta haklıdır. Kocanın davasının da kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi doğru görülmemiştir. Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen nedenlerle bozulmasına., bozma sebebine göre davacı-davalının kadının davasına ilişkin temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına....) Gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

TEMYİZ EDEN: Davacı

HUKUK GENEL KURULU KARARI

Hukuk Genel Kurulu’nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği düşünüldü:

Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, bozma kararına açıklanan gerektirici nedenlere göre, Hukuk Genel Kurulu’nca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.

SONUÇ: Davanın temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının Özel Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı HUMK’un 429. Maddesi gereğince BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının geri verilmesine 04.05.2011 gününde oybirliği ile karar verildi.