Ticaret Hukuku

TAŞIMA HUKUKU * ZAMANAŞIMI SÜRELERİ

TAŞIMA HUKUKU * ZAMANAŞIMI SÜRELERİ

CMR kuralına göre taşımadan doğan davalarda zamanaşımı süresi bir yıldır. Taşıyanın...

ZAYİ OLAN ÇEKİN İPTALİ * ZAYİ OLAN ÇEKİN MEŞRU HAMİLİ

ZAYİ OLAN ÇEKİN İPTALİ * ZAYİ OLAN ÇEKİN MEŞRU HAMİLİ

Temyiz eden 3. kişi temyiz itirazında mahkemece iptale karar verilen çeklerden keşidecisinin...

ULUSLARARASI TAŞIMA * CMR KURALI * NAVLUN BORCU * FOB ŞATIŞLAR

ULUSLARARASI TAŞIMA * CMR KURALI * NAVLUN BORCU * FOB ŞATIŞLAR

Taşıma sözleşmesinde alıcının sorumluluğundan söz edilmesi için öncelikli gönderilen...

İCRA İNKAR TAZMİNATI * TEMERRÜT

İCRA İNKAR TAZMİNATI * TEMERRÜT

Likit olmayan alacağa icra inkar tazminatı hükmedilemez. Sigorta şirketine hasarın...

ULUSLARARASI TAŞIMA * CMR KURALLARI

ULUSLARARASI TAŞIMA * CMR KURALLARI

Uluslararası taşımalarda ülkemiz tarafından onaylanan ve bir iç hukuk kuralı haline...

ADİ ORTAKLIK * FESİH VE TASFİYE * ZAMANAŞIMI

ADİ ORTAKLIK * FESİH VE TASFİYE * ZAMANAŞIMI

Adi ortaklık taraflar arasında bir anlaşma veya mahkeme kararı olmadıkça tasfiye...

TAŞIMA ÜCRETİ * GÖNDEREN İLE GÖNDERİLENİN SORUMLULUĞU

TAŞIMA ÜCRETİ * GÖNDEREN İLE GÖNDERİLENİN SORUMLULUĞU

Taşımaya konu olan eşyanın gönderilen tarafından kabul edilmesiyle gönderen ve gönderilen...

TAŞIMADAN DOĞAN ZARARLAR * CMR KURALLARI

TAŞIMADAN DOĞAN ZARARLAR * CMR KURALLARI

Taşıma olayında gecikmeden doğan zarar ile malın hasar görmesinden doğan zarar birbirinden...

TAŞIMA HUKUKU * GASP * TAŞIYICININ SORUMLULUĞU * İSPAT KÜLFETİ

TAŞIMA HUKUKU * GASP * TAŞIYICININ SORUMLULUĞU * İSPAT...

Taşıyıcının sorumluluktan kurtulabilmesi için hasarın, önlenmesi mümkün olmayan...

FİNANSAL KİRALAMA * KİRALANAN CİHAZIN GERİ ALINMASI

FİNANSAL KİRALAMA * KİRALANAN CİHAZIN GERİ ALINMASI

Finansal kiralamada kiralanan cihazın bedelinin ödenmemesi üzerine, kiralayanın...

KOOPERATİFİN SORUMLU OLDUĞU GİDERLER * DEFTER VE KAYIT İNCELEMESİ

KOOPERATİFİN SORUMLU OLDUĞU GİDERLER * DEFTER VE KAYIT...

Yönetim Kurulu Başkanının kooperatif işlerini takip etmek amacıyla ulaşım gideri...

KOOPERATİF GENEL KURULU * GÜNDEMİN BAĞLAYICILIĞI

KOOPERATİF GENEL KURULU * GÜNDEMİN BAĞLAYICILIĞI

Kooperatif genel kurulunda gündemde olmayan bir husus üzerinde görüşülerek, gündem...

TAŞIMA HUKUKU * MALIN YERİNDE TESLİMİ * ANTREPO ÜCRETİ

TAŞIMA HUKUKU * MALIN YERİNDE TESLİMİ * ANTREPO ÜCRETİ

Fransa’dan Türkiye’ye taşınan eşyanın taşınmasına CMR kuralları uygulanacaktır....

ÇALINAN ÇEKİN İCRAYA KONULMASI * MEŞRU HAMİL * ÇEKİN İSTİRDADI

ÇALINAN ÇEKİN İCRAYA KONULMASI * MEŞRU HAMİL * ÇEKİN İSTİRDADI

Zayi olan çekin istirdadı talebiyle açılan davada ispat yükü davacıda olup, davacının...

TAŞIMA HUKUKU * TAŞIYANIN SORUMLULUĞU

TAŞIMA HUKUKU * TAŞIYANIN SORUMLULUĞU

Taşınan yükün özelliği de dikkate alındığında, yükün sağlıklı taşınabilmesi ve hasar...

ULUSLARARASI TAŞIMA * CMR KURALLARI * MAHKEMENİN İZLEYECEĞİ YOL

ULUSLARARASI TAŞIMA * CMR KURALLARI * MAHKEMENİN İZLEYECEĞİ...

Taşıma güzergah itibariyle uluslararası bir nitelik taşımaktadır. Bu nedenle somut...