Sendika Hukuku

YETKİ TESPİTİ * İŞKOLU KAVRAMI * MAHKEMECE YAPILACAK İŞ * SENDİKA ÜYELİĞİ

YETKİ TESPİTİ * İŞKOLU KAVRAMI * MAHKEMECE YAPILACAK İŞ...

Bir işyerindeki faaliyet hangi teknik amacı taşıyorsa asıl iş odur. Asıl işin gerçekleşmesini...