Medeni Hukuk

MİRAS DAVASI * TENKİSİN DEFİ OLARAK İLERİ SÜRÜLMESİ * ZAMANAŞIMI

MİRAS DAVASI * TENKİSİN DEFİ OLARAK İLERİ SÜRÜLMESİ * ZAMANAŞIMI

Davalılar 21.12.2005 tarihli celsede tenkis def’inde bulmuşlardır. “Tenkis defi”...

MUHDESATIN AİDİYETİ TESPİTİ * HUKUKİ YARAR KOŞULU * DAVADA İZLENECEK YOL

MUHDESATIN AİDİYETİ TESPİTİ * HUKUKİ YARAR KOŞULU * DAVADA...

Taşınmaz üzerinde bulunan muhdesat yönünden ortaklığın giderilmesi davası yada kamulaştırma...

TAPU İPTALİ * TAŞINMAZI KULLANIM ŞEKLİ

TAPU İPTALİ * TAŞINMAZI KULLANIM ŞEKLİ

Davacılar, bağış ve eklemeli kazanmayı sağlayan zilyetlik nedeniyle taşınmazın Hazine...

HUKUKİ YARAR KOŞULU * KÖTÜ NİYETLİ TEMYİZ * PARA CEZASI

HUKUKİ YARAR KOŞULU * KÖTÜ NİYETLİ TEMYİZ * PARA CEZASI

Açık şekilde görünen haklı nedenle reddedilen davanın kararının hukuki bir yarar...

MAL REJİMİ * YÜZDELİK İSKONTO ORANI

MAL REJİMİ * YÜZDELİK İSKONTO ORANI

Mahkemece, öncelikle tasfiyeye konu taşınmaz görülmek suretiyle yeniden keşif ve...

MAL REJİMİ * EMEKLİ İKRAMİYESİ PEŞİN DEĞERLİ HESAPLAMA

MAL REJİMİ * EMEKLİ İKRAMİYESİ PEŞİN DEĞERLİ HESAPLAMA

Mal rejiminin devamı sırasında, emeklilik ikramiyesinin toptan ödenmesi durumunda;...

SAHTE BELGEYLE TAŞINMAZ SATIŞINDAN DOĞAN ZARAR * HAZİNENİN SORUMLULUĞU * ZARARIN TESPİTİ

SAHTE BELGEYLE TAŞINMAZ SATIŞINDAN DOĞAN ZARAR * HAZİNENİN...

Sahte kimlik belgesine dayanan vekaletname ile taşınmaz satın alan kişinin muhatap...

TENKİS ŞARTLARI * TEREKE MEVCUDU * SABİT TENKİS ORANI * SEÇİM HAKKI

TENKİS ŞARTLARI * TEREKE MEVCUDU * SABİT TENKİS ORANI *...

Muvazaaya konu olan payın terekeye iadesiyle tereke mevcudu değişecek olup, tenkis...

BOŞANMA SEBEBİ * HAYSİYETSİZ HAYAT OLGUSU

BOŞANMA SEBEBİ * HAYSİYETSİZ HAYAT OLGUSU

Kadının bir başka erkekle cep telefonu ile görüşmesi ve mesaj alıp göndermesi koca...

TAPU İPTAL ve TESCİLİ * İYİNİYET * YABANCI UYRUKLU KİŞİLER

TAPU İPTAL ve TESCİLİ * İYİNİYET * YABANCI UYRUKLU KİŞİLER

4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun 1023. maddesi gereğince, sicilin aleniyeti ve...

TAŞINMAZIN EDİNİLME TARİHİ * UYGULANACAK YASA MAL REJİMİ

TAŞINMAZIN EDİNİLME TARİHİ * UYGULANACAK YASA MAL REJİMİ

Somut olayda başka mal rejimi seçilmediği için eşler arasında eski Madeni Kanun...

KADINA FİZİKİ ŞİDDET UYGULANMASI * BOŞANMA KARARI

KADINA FİZİKİ ŞİDDET UYGULANMASI * BOŞANMA KARARI

Eşine fiziki şiddet uygulayan davalının bu eylemi evlilik birliğinin devamına imkan...

TEREKENİN TAKSİMİ * MAHKEMENİN İZLEYECEĞİ YOL * AYNEN TAKSİM

TEREKENİN TAKSİMİ * MAHKEMENİN İZLEYECEĞİ YOL * AYNEN TAKSİM

Hakim, miras yoluyla intikal eden terekenin tamamı ve terekedeki malların her birini...

ÜÇ YILLIK AYRILIK DÖNEMİ * BOŞANMA

ÜÇ YILLIK AYRILIK DÖNEMİ * BOŞANMA

Ret kararının kesinleştiği tarihten itibaren üç yıl süreyle bir araya geldikleri...

VASİYET ALACAKLISI * MİRASÇILIK BELGESİ

VASİYET ALACAKLISI * MİRASÇILIK BELGESİ

Dava, vasiyetnamenin okunmasına dair karar kesinleştikten sonra aynı dosya üzerinden...

MAL REJİMİ TASFİYESİ * TRH 2010 YAŞAM TABLOSU

MAL REJİMİ TASFİYESİ * TRH 2010 YAŞAM TABLOSU

Mahkemece, dava konusu 2564 ada 1 parsel sayılı taşınmazın alımında kullanıldığı...