İşçilik Alacakları

EVLENEN KADIN * KIDEM TAZMİNATI

EVLENEN KADIN * KIDEM TAZMİNATI

Kadın işçinin evliliğini izleyen bir yıl içinde hizmet akdini feshedip kıdem tazminatı...

KIDEM TAZMİNATI * SİGORTA PRİMLERİNİN GERÇEK ÜCRET ÜZERİNDEN YATIRILMAMASI

KIDEM TAZMİNATI * SİGORTA PRİMLERİNİN GERÇEK ÜCRET ÜZERİNDEN...

İşçinin sigorta primlerinin hiç yatırılmaması veya eksik bildirilmesi işçinin sosyal...

FAZLA ÇALIŞMALAR * SAĞLIK PERSONELİ  * BORDRO TAHAKKUKLARI * MAHSUP

FAZLA ÇALIŞMALAR * SAĞLIK PERSONELİ * BORDRO TAHAKKUKLARI...

Sağlık personelinin hafta içindeki 15 saatlik nöbetinde 3 saat dinlenme arası düşülmeli,...

GÜNDE YİRMİ DÖRT SAAT ÇALIŞMA * ÜCRET TESPİTİ * FAZLA MESAİ * PARÇABAŞI İŞ * HESAPLAMA YÖNTEMİ

GÜNDE YİRMİ DÖRT SAAT ÇALIŞMA * ÜCRET TESPİTİ * FAZLA MESAİ...

Yirmidört saat çalışan bir işçinin dinlenme arası dışında ondört saat fiili mesai...

ÇALIŞMA KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİK * İŞÇİNİN YAZILI ONAYI

ÇALIŞMA KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİK * İŞÇİNİN YAZILI ONAYI

Ücreti eksik ödenmesine karşın çalışmaya devam eden işçinin ücretinin düşürülmesine...

CEP TELEFONU MESAJI İLE İŞ AKTİNİN FESHİ * İZİNLİ OLANIN DEVAMSIZLIĞINDAN SÖZ EDİLEMEYECEĞİ

CEP TELEFONU MESAJI İLE İŞ AKTİNİN FESHİ * İZİNLİ OLANIN...

İşverenin ücretli ya da ücretsiz olarak izin verdiği bir işçinin izin süresince...

ALT İŞVEREN * ÜST İŞVEREN * İŞYERİNİN DEVRİ

ALT İŞVEREN * ÜST İŞVEREN * İŞYERİNİN DEVRİ

Sonuç olarak, işçinin asıl işverenden alınan iş kapsamında ve değişen alt işverenlere...

İŞÇİLİK ALACAKLARI * KISMİ DAVA

İŞÇİLİK ALACAKLARI * KISMİ DAVA

İşçilik alacaklarına ilişkin davanın talep konusunun miktarının taraflar arasında...

İKRAMİYE ÖDEMESİNİN NİTELİĞİ * SÜREKLİ OLMAYAN ÖDEMELER

İKRAMİYE ÖDEMESİNİN NİTELİĞİ * SÜREKLİ OLMAYAN ÖDEMELER

Yönetim Kurulu Kararıyla her yıl değişkenlik göstererek verilen, süreklilik arz...

EMSAL ÜCRET * İŞÇİNİN ÜCRETİ * BANKA ÖDEMELERİ * BASIN İŞ KANUNUNDA İKRAMİYE

EMSAL ÜCRET * İŞÇİNİN ÜCRETİ * BANKA ÖDEMELERİ * BASIN...

Sendikalı işçinin aldığı ücretin sendikasız işçi için emsal ücret olması mümkün...

ÜCRETİN ÖDENMEMESİ NEDENİYLE HAKLI FESİH * ÜCRETİN MİKTARI VE EKLERİ GİBİ KONULARDA İSPAT YÜKÜ

ÜCRETİN ÖDENMEMESİ NEDENİYLE HAKLI FESİH * ÜCRETİN MİKTARI...

Öncelikle davacının uyuşmazlık konusu olan aylar dışında Eylül ve Ekim ayları ücretlerinin...

FAZLA ÇALIŞMADA İSPAT * DİNLENME ARALARI * ÇELİŞKİLİ RAPORLAR

FAZLA ÇALIŞMADA İSPAT * DİNLENME ARALARI * ÇELİŞKİLİ RAPORLAR

Kural olarak fazla çalışmalar her türlü delil ile ispatlanabilir; bu delillere “tanık”...

YETERLİ DELİL TOPLANMAMASI * MAHKEMENİN ARAŞTIRMA GÖREVİ

YETERLİ DELİL TOPLANMAMASI * MAHKEMENİN ARAŞTIRMA GÖREVİ

Mahkemece bilirkişi raporuna atıfla akdin işverence feshedildiğinin anlaşıldığı...

HAFTADA BEŞ GÜN ÇALIŞMA * YILLIK İZİN ÜCRETİ

HAFTADA BEŞ GÜN ÇALIŞMA * YILLIK İZİN ÜCRETİ

Cumartesi günleri çalışılmayan işyerindeki işçinin yıllık ücreti izin günlerinin...

İŞYERİNİN DEVRİ * İŞÇİLİK HAKLARINA ETKİSİ

İŞYERİNİN DEVRİ * İŞÇİLİK HAKLARINA ETKİSİ

Somut olayda davacının davalı Milli Piyango İdaresi işyerinde diğer davalının işçisi...

HAFTA TATİLİ * HESAP YÖNTEMİ * TANIK İFADELERİ * HAKKANİYET İNDİRİMİ

HAFTA TATİLİ * HESAP YÖNTEMİ * TANIK İFADELERİ * HAKKANİYET...

Ücret bordrolarıyla banka ödemeleri uyumlu olup, işçinin bordroda görünen ücreti...