İş Hukuku

İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ * İŞLETME KAVRAMI

İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ * İŞLETME KAVRAMI

İşletme toplu iş sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkta; Öncelikle ticaret sicil kayıtları,...

YASAL DÜZENLEMEYE DAYANAN FESİH * GEÇERLİ FESİH

YASAL DÜZENLEMEYE DAYANAN FESİH * GEÇERLİ FESİH

Yasal bir düzenlemeye dayanılarak yapılan feshin geçerli olduğu kabul edilmelidir.

BELEDİYENİN GÖREVLERİ * ASIL İŞVEREN * KİRALAMA

BELEDİYENİN GÖREVLERİ * ASIL İŞVEREN * KİRALAMA

Yasal yönden belediyelerin kendilerine ait asıl işlerin görülmesini üçüncü kişilere...

HAFTADA BEŞ GÜN ÇALIŞMA * YILLIK İZİN ÜCRETİ

HAFTADA BEŞ GÜN ÇALIŞMA * YILLIK İZİN ÜCRETİ

Cumartesi günleri çalışılmayan işyerindeki işçinin yıllık ücreti izin günlerinin...

YETKİ TESPİTİNE İTİRAZ * YETKİLİ MAKAM

YETKİ TESPİTİNE İTİRAZ * YETKİLİ MAKAM

Yetki tespitine itiraz, tebliğinden sonra altı iş günü içinde yapılmalı ve itiraz...

İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ * YETKİLİ MAHKEME

İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ * YETKİLİ MAHKEME

İşletme toplu iş sözleşmesinden doğan yetki uyuşmazlıklarında, işletme merkezinin...

İMZALI BORDROLAR * FAZLA ÇALIŞMALAR * MAHSUP YAPILMASI

İMZALI BORDROLAR * FAZLA ÇALIŞMALAR * MAHSUP YAPILMASI

İmzalı bordrolarda gerçek ücretin altında ücret üzerinden fazla mesai tahakkukları...

BİRBİRLERİNİ İZLEYEN İSTİFA DİLEKÇELERİ * BELİRLİ SÜRELİ SÖZLEŞME

BİRBİRLERİNİ İZLEYEN İSTİFA DİLEKÇELERİ * BELİRLİ SÜRELİ...

Okul olan işyerinde tatil dönemlerinde çalıştırılmayan davacıdan her yıl tatil dönemlerinde...

YETKİ TESPİTİ * İŞKOLU TESPİTİ  * BEKLETİCİ MESELE

YETKİ TESPİTİ * İŞKOLU TESPİTİ * BEKLETİCİ MESELE

Yeni bir toplu iş sözleşmesi için yetki süreci başlamış ise, işkolu değişikliği...

EMEKLİ OLAN İŞÇİ * KIDEM TAZMİNATI * BAŞKA İŞYERİNDE ÇALIŞMA

EMEKLİ OLAN İŞÇİ * KIDEM TAZMİNATI * BAŞKA İŞYERİNDE ÇALIŞMA

Emekli olmaya hak kazanması sebebiyle hizmet akdini yasanın kendisine verdiği yetkiye...

İFLAS EDEN ŞİRKET ALEYHİNDE SÜRDÜRÜLEN İŞÇİLİK ALACAĞI DAVASI

İFLAS EDEN ŞİRKET ALEYHİNDE SÜRDÜRÜLEN İŞÇİLİK ALACAĞI...

İş mahkemesinde görülmekte olan, işçi alacaklarına yönelik dava sırasında, işverenin...

İŞ AKDİNİN FESHİNE NEDEN OLAN OLAYLAR * CEZA DAVASI * BEKLETİCİ MESELE

İŞ AKDİNİN FESHİNE NEDEN OLAN OLAYLAR * CEZA DAVASI * BEKLETİCİ...

Akdin feshine neden olan olaylar hakkında bir ceza davasının devam ettiği anlaşıldığından,...

İŞÇİNİN BAŞKA BİR İŞYERİNDE ÇALIŞTIRILMASI * DÜRÜSTLÜK KURALI

İŞÇİNİN BAŞKA BİR İŞYERİNDE ÇALIŞTIRILMASI * DÜRÜSTLÜK...

İşçinin il sınırları içinde veya dışında başka bir işyerinde çalıştırılacağını öngören...

ISLAHA İLİŞKİN İLKELER

ISLAHA İLİŞKİN İLKELER

Islah tek taraflı usul işlemi olup, karşı tarafın kabulüne bağlı değildir. Islah...

FAZLA ÇALIŞMALAR * SAĞLIK PERSONELİ  * BORDRO TAHAKKUKLARI * MAHSUP

FAZLA ÇALIŞMALAR * SAĞLIK PERSONELİ * BORDRO TAHAKKUKLARI...

Sağlık personelinin hafta içindeki 15 saatlik nöbetinde 3 saat dinlenme arası düşülmeli,...

NİTELİKLİ İŞÇİNİN ÜCRETİ * ÜCRET ARAŞTIRMASI

NİTELİKLİ İŞÇİNİN ÜCRETİ * ÜCRET ARAŞTIRMASI

Nitelikli ve tecrübeli bir işçinin, yaptığı işin özelliğine göre asgari ücret üzerinden...