Hizmet Tespit

HİZMET TESPİTİ DAVASI * FİİLİ ÇALIŞMA

HİZMET TESPİTİ DAVASI * FİİLİ ÇALIŞMA

Davacının anılan işyerinde futbolcu olarak çalışmasına ilişkin sözleşme düzenlediği...

HİZMET TESPİTİ DAVASI * İŞÇİNİN ÜCRETİNİN TESPİTİ

HİZMET TESPİTİ DAVASI * İŞÇİNİN ÜCRETİNİN TESPİTİ

Hizmet tespiti davalarında beyyine başlangıcı sayılabilecek deliller yoksa, SGK...

KAPICI ÇALIŞMASI * HİZMET TESPİT * GÜÇLÜ DELİL * KISMİ ÇALIŞMA * HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE

KAPICI ÇALIŞMASI * HİZMET TESPİT * GÜÇLÜ DELİL * KISMİ...

Tanık beyanlarına dayanılarak hüküm kurulan işçilik alacakları davasının kararı...

HİZMET TESPİTİ * HAK DÜŞÜMÜ SÜRESİ * KESİNTİSİZ ÇALIŞMA OLGUSU

HİZMET TESPİTİ * HAK DÜŞÜMÜ SÜRESİ * KESİNTİSİZ ÇALIŞMA...

Aynı işyerinde sigortalı hizmeti sona ermekle birlikte Emekli Sandığı'na tabi hizmeti...

İNTİZAM GÖREVLİSİ (DEĞNEKÇİ) * HİZMET TESPİTİ DAVASI

İNTİZAM GÖREVLİSİ (DEĞNEKÇİ) * HİZMET TESPİTİ DAVASI

Gerek çalışılan yer, gerekse yapılan işin niteliğine göre, davacı ile davalı meslek...

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU * İŞÇİNİN ÜCRETİNİN İSPATI * DAVANIN KANITLARI

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU * İŞÇİNİN ÜCRETİNİN İSPATI * DAVANIN...

HUMK 288. maddenin belirlediği sınırları aşan hususlarda ispat yönünden yazılı delil...

HİZMET TESPİTİ DAVASI * İŞÇİNİN ÜCRETİNİN TESPİTİ

HİZMET TESPİTİ DAVASI * İŞÇİNİN ÜCRETİNİN TESPİTİ

Hizmet tespiti davalarında beyyine başlangıcı sayılabilecek ödeme belgeleri yoksa...

HİZMET TESPİT DAVASI * ZORUNLU VEYA İHTİYARİ DAVA ARKADAŞLIĞI * DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ

HİZMET TESPİT DAVASI * ZORUNLU VEYA İHTİYARİ DAVA ARKADAŞLIĞI...

Davacılar arasında zorunlu dava arkadaşlığı veya ihtiyari dava arkadaşlığı bulunmadığından,...

HİZMET TESPİTİ * TESPİTTE DAVACININ ÜCRETİ

HİZMET TESPİTİ * TESPİTTE DAVACININ ÜCRETİ

Mahkemece, öncelikle, davacının çalıştığı sürelere göre yaptığı işin niteliği belirlenip,...

MİNİBÜS ŞOFÖRÜNÜN HİZMET TESPİT DAVASI

MİNİBÜS ŞOFÖRÜNÜN HİZMET TESPİT DAVASI

Bu davalarda toplanacak deliller şöyledir; a. Davacı ile aynı hatta-durakta çalışan...

NİTELİKLİ İŞÇİNİN ÜCRETİ * ÜCRET ARAŞTIRMASI

NİTELİKLİ İŞÇİNİN ÜCRETİ * ÜCRET ARAŞTIRMASI

Nitelikli ve tecrübeli bir işçinin, yaptığı işin özelliğine göre asgari ücret üzerinden...

TEHLİKE SINIF VE DERECESİNE AİT PRİM ORANLARININ UYGULANMASI * İTİBARİ HİZMETTEN YARARLANMA

TEHLİKE SINIF VE DERECESİNE AİT PRİM ORANLARININ UYGULANMASI...

Davalı işverene ait iş yerinin basım ve gazetecilik faaliyetlerinin yürütüldüğü...

HİZMET TESPİTİ DAVASI * BEŞ YILLIK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN BAŞLANGICI

HİZMET TESPİTİ DAVASI * BEŞ YILLIK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN...

Davacının aynı işyerinde sigortalı hizmeti sona ermiştir. Ancak, aynı işyerinde...

FİİLEN ÇALIŞILMAYAN KAMPANYA DÖNEMİ * HİZMET TESPİTİ * AVUKATLIK ÜCRETİ

FİİLEN ÇALIŞILMAYAN KAMPANYA DÖNEMİ * HİZMET TESPİTİ *...

Fiilen çalışılmayan kampanya döneminde işçiye ücret ödendiğine göre, işçi kampanya...

KAPICININ HİZMET TESPİTİ DAVASI

KAPICININ HİZMET TESPİTİ DAVASI

İnceleme konusu davada, yargılama aşamasında dinlenen tanıkların anlatımları, işçilik...

HİZMET TESPİTİ DAVASI * YAZILI DELİL BAŞLANGICI * ÜCRET

HİZMET TESPİTİ DAVASI * YAZILI DELİL BAŞLANGICI * ÜCRET

Hizmet tespiti davalarında ücretin ispatında HMK’da belirlenen sınırlara göre yazılı...