Eşya Hukuku

ELATMANIN ÖNLENMESİ * DOĞALGAZ HATTI * ESKİ HALE GETİRME

ELATMANIN ÖNLENMESİ * DOĞALGAZ HATTI * ESKİ HALE GETİRME

Elatmanın önlenmesi isteminin kabulüne karar verildiğine göre dava konusu eklentinin...

TAPU KAYITLARINDA MADDİ HATALAR * MALİK İLE MURİSİN AYNI KİŞİ OLDUĞUNU TESPİTİ * DAVA ŞARTI

TAPU KAYITLARINDA MADDİ HATALAR * MALİK İLE MURİSİN AYNI...

Tapu kütüğündeki maddi hataların düzeltilmesi için dava açılmadan Tapu Müdürlüğüne...

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ * İMAR DURUMU * BEKLETİCİ MESELE

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ * İMAR DURUMU * BEKLETİCİ MESELE

Ortaklığın giderilmesine konu olan taşınmazın imar planında değişiklik yapıldığı...

TAPUDA TRAMPA OLARAK GÖSTERİLEN SATIŞ * KANUNA KARŞI HİLE

TAPUDA TRAMPA OLARAK GÖSTERİLEN SATIŞ * KANUNA KARŞI HİLE

Gerçekte satış olan işlemin sırf diğer paydaşların önalım haklarının kullanılmasının...

ELBİRLİĞİYLE MÜLKİYETİN PAYLI MÜLKİYETE DÖNÜŞMESİ * MAHKEMECE İZLENECEK YOL

ELBİRLİĞİYLE MÜLKİYETİN PAYLI MÜLKİYETE DÖNÜŞMESİ * MAHKEMECE...

Elbirliğiyle mülkiyet paylı mülkiyete dönüştürülürken hüküm fıkrasında her bir mirasçının...

İMAR UYGULAMASI * TAŞKIN İNŞAAT * KAİM BEDEL İLKESİ

İMAR UYGULAMASI * TAŞKIN İNŞAAT * KAİM BEDEL İLKESİ

Başlangıçta taşkın yapı olmayıp da, imar uygulaması sonucunda taşkın yapı haline...

KADASTRO İŞLEMİ

KADASTRO İŞLEMİ

Doğru sonuca ulaşabilmesi için mahkemece öncelikle keşifte uygulanması zorunlu bulunan...

TAPU İPTAL ve TESCİLİ * İYİNİYET * YABANCI UYRUKLU KİŞİLER

TAPU İPTAL ve TESCİLİ * İYİNİYET * YABANCI UYRUKLU KİŞİLER

4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun 1023. maddesi gereğince, sicilin aleniyeti ve...

ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİN PAYLI MÜLKİYETE ÇEVRİLMESİ

ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİN PAYLI MÜLKİYETE ÇEVRİLMESİ

Dava, taraflar arasındaki “elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesi” istemine...

MUHDESATIN AİDİYETİ TESPİTİ * HUKUKİ YARAR KOŞULU * DAVADA İZLENECEK YOL

MUHDESATIN AİDİYETİ TESPİTİ * HUKUKİ YARAR KOŞULU * DAVADA...

Taşınmaz üzerinde bulunan muhdesat yönünden ortaklığın giderilmesi davası yada kamulaştırma...

BAŞKASININ ARAZİSİNE İNŞAAT YAPILMASI * TESCİL KOŞULLARI

BAŞKASININ ARAZİSİNE İNŞAAT YAPILMASI * TESCİL KOŞULLARI

Bir kimsenin kendi malzemesiyle başkasının tapulu taşınmazına tamamlayıcı parça...

TAPU İPTALİ * TAŞINMAZI KULLANIM ŞEKLİ

TAPU İPTALİ * TAŞINMAZI KULLANIM ŞEKLİ

Davacılar, bağış ve eklemeli kazanmayı sağlayan zilyetlik nedeniyle taşınmazın Hazine...

PAYDAŞLIĞIN GİDERİLMESİ * KAT MÜLKİYETİ KURMA OLANAĞININ DAVAYA ETKİSİ

PAYDAŞLIĞIN GİDERİLMESİ * KAT MÜLKİYETİ KURMA OLANAĞININ...

Kat Mülkiyeti Yasası'nın 10. maddesi hükmüne göre kat mülkiyetine konu olmaya elverişli...

ELBİRLİĞİYLE MÜLKİYET * ORTAKLIĞI KORUMA EYLEMLERİ

ELBİRLİĞİYLE MÜLKİYET * ORTAKLIĞI KORUMA EYLEMLERİ

Elbirliğiyle mülkiyette ortaklar arasında zorunlu dava arkadaşlığı bulunmaktadır....

TAPU SİCİLİNİN DOĞRU TUTULMASINDAN DEVLET SORUMLUDUR

TAPU SİCİLİNİN DOĞRU TUTULMASINDAN DEVLET SORUMLUDUR

Kamu yararı ile mülkiyet hakkından kısmen veya tamamen yoksun bırakılan kişinin...

TAPU SİCİLİNDEN DOĞAN ZARARLAR * HAZİNENİN SORUMLULUĞU

TAPU SİCİLİNDEN DOĞAN ZARARLAR * HAZİNENİN SORUMLULUĞU

Tapu sicilinin tutulmasından doğan bütün zararlardan Hazine sorumludur. Buradaki...