Eşya Hukuku

TAPUDA TRAMPA OLARAK GÖSTERİLEN SATIŞ * KANUNA KARŞI HİLE

TAPUDA TRAMPA OLARAK GÖSTERİLEN SATIŞ * KANUNA KARŞI HİLE

Gerçekte satış olan işlemin sırf diğer paydaşların önalım haklarının kullanılmasının...

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ * İMAR DURUMU * BEKLETİCİ MESELE

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ * İMAR DURUMU * BEKLETİCİ MESELE

Ortaklığın giderilmesine konu olan taşınmazın imar planında değişiklik yapıldığı...

TAPU İPTALİ * TAŞINMAZI KULLANIM ŞEKLİ

TAPU İPTALİ * TAŞINMAZI KULLANIM ŞEKLİ

Davacılar, bağış ve eklemeli kazanmayı sağlayan zilyetlik nedeniyle taşınmazın Hazine...

TAPU SİCİLİNİN DOĞRU TUTULMASINDAN DEVLET SORUMLUDUR

TAPU SİCİLİNİN DOĞRU TUTULMASINDAN DEVLET SORUMLUDUR

Kamu yararı ile mülkiyet hakkından kısmen veya tamamen yoksun bırakılan kişinin...

KADASTRO İŞLEMİ

KADASTRO İŞLEMİ

Doğru sonuca ulaşabilmesi için mahkemece öncelikle keşifte uygulanması zorunlu bulunan...

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ * KAT MÜLKİYETİ REJİMİNİN KOŞULLARI

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ * KAT MÜLKİYETİ REJİMİNİN KOŞULLARI

Kat mülkiyetine geçilebilmesi için; bağımsız bölümlerinin başlı başına kullanmaya...

İMAR UYGULAMASI * TAŞKIN İNŞAAT * KAİM BEDEL İLKESİ

İMAR UYGULAMASI * TAŞKIN İNŞAAT * KAİM BEDEL İLKESİ

Başlangıçta taşkın yapı olmayıp da, imar uygulaması sonucunda taşkın yapı haline...

TAPU İPTAL ve TESCİLİ * İYİNİYET * YABANCI UYRUKLU KİŞİLER

TAPU İPTAL ve TESCİLİ * İYİNİYET * YABANCI UYRUKLU KİŞİLER

4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun 1023. maddesi gereğince, sicilin aleniyeti ve...

BAŞKASININ ARAZİSİNE İNŞAAT YAPILMASI * TESCİL KOŞULLARI

BAŞKASININ ARAZİSİNE İNŞAAT YAPILMASI * TESCİL KOŞULLARI

Bir kimsenin kendi malzemesiyle başkasının tapulu taşınmazına tamamlayıcı parça...

MUHDESAT KAVRAMI * MEVCUT YAPIDA ONARIM VE İYİLEŞTİRME

MUHDESAT KAVRAMI * MEVCUT YAPIDA ONARIM VE İYİLEŞTİRME

Binada önceden yapılmış olan ve çamaşırhane olarak kullanılan dairelerin tadilat...

KAT İRTİFAKI * AYNEN TAKSİM * ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ * TEBLİGAT * KAYYIM TAYİNİ

KAT İRTİFAKI * AYNEN TAKSİM * ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ *...

Kat irtifaklı taşınmazın paydaşlar arasında ayrı ayrı taksiminin mümkün olmadığının...

PAYDAŞLIĞIN GİDERİLMESİ * KAT MÜLKİYETİ KURMA OLANAĞININ DAVAYA ETKİSİ

PAYDAŞLIĞIN GİDERİLMESİ * KAT MÜLKİYETİ KURMA OLANAĞININ...

Kat Mülkiyeti Yasası'nın 10. maddesi hükmüne göre kat mülkiyetine konu olmaya elverişli...

TAPU KAYITLARINDA MADDİ HATALAR * MALİK İLE MURİSİN AYNI KİŞİ OLDUĞUNU TESPİTİ * DAVA ŞARTI

TAPU KAYITLARINDA MADDİ HATALAR * MALİK İLE MURİSİN AYNI...

Tapu kütüğündeki maddi hataların düzeltilmesi için dava açılmadan Tapu Müdürlüğüne...

ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİN PAYLI MÜLKİYETE ÇEVRİLMESİ

ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİN PAYLI MÜLKİYETE ÇEVRİLMESİ

Dava, taraflar arasındaki “elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesi” istemine...

ELBİRLİĞİYLE MÜLKİYETİN PAYLI MÜLKİYETE DÖNÜŞMESİ * MAHKEMECE İZLENECEK YOL

ELBİRLİĞİYLE MÜLKİYETİN PAYLI MÜLKİYETE DÖNÜŞMESİ * MAHKEMECE...

Elbirliğiyle mülkiyet paylı mülkiyete dönüştürülürken hüküm fıkrasında her bir mirasçının...

SAHTE BELGEYLE TAŞINMAZ SATIŞINDAN DOĞAN ZARAR * HAZİNENİN SORUMLULUĞU * ZARARIN TESPİTİ

SAHTE BELGEYLE TAŞINMAZ SATIŞINDAN DOĞAN ZARAR * HAZİNENİN...

Sahte kimlik belgesine dayanan vekaletname ile taşınmaz satın alan kişinin muhatap...