Borçlar Hukuku

İHTİYAÇ NEDENİYLE TAHLİYE DAVASI * TAHLİYESİ İSTENEN YERDEN KISMİ TAHLİYE HARCI

İHTİYAÇ NEDENİYLE TAHLİYE DAVASI * TAHLİYESİ İSTENEN YERDEN...

Tahliye halinde sözleşmenin bütünlüğü bozulacağına göre davanın değeri tüm binaya...

YÜKLENİCİNİN SORUMLULUĞU * ÜRETİCİNİN DURUMU * İMALAT HATASI KOŞULU

YÜKLENİCİNİN SORUMLULUĞU * ÜRETİCİNİN DURUMU * İMALAT HATASI...

Kullanılan malzemede “imalat hatası” bulunmuyorsa o malzemeyi kullanarak iş yapan...

ECR-İ MİSİL * ZAMANAŞIMI * KISMİ DAVA

ECR-İ MİSİL * ZAMANAŞIMI * KISMİ DAVA

Ecrimisil davalarında zamanaşımı süresi beş yıl olup, bu süre dava tarihinden geriye...

ADİ ORTAKLIK * TASFİYE * KEFİLİN SORUMSUZLUĞU

ADİ ORTAKLIK * TASFİYE * KEFİLİN SORUMSUZLUĞU

Davacının ortaklığa koyduğu ana sermayeyi geri istemesi, adi ortaklığın feshi ve...

HATANIN ŞARTLARI * HİLENİN ŞARTLARI

HATANIN ŞARTLARI * HİLENİN ŞARTLARI

Hatada yanılma, hilede yanıltma söz konusudur. Hata, iddiasında bulunan taraf,dürüstlük...

BELEDİYE İLE KİRALAYAN ARASINDAKİ KİRA İLİŞKİSİ * KAMU İHALE KANUNU * KİRA KANUNU

BELEDİYE İLE KİRALAYAN ARASINDAKİ KİRA İLİŞKİSİ * KAMU...

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75/3. maddesinde, tahliyeye ilişkin koşullar...

ADİ KİRA SÖZLEŞMESİ * ECR-İ MİSİL GEÇERSİZLİĞİ

ADİ KİRA SÖZLEŞMESİ * ECR-İ MİSİL GEÇERSİZLİĞİ

Yanlar arasında daha önce bir kira anlaşması var ise ecr-i misilden söz edilemez.

KİRA HUKUKU * KAMU KURUMU * AKDE AYKIRILIK İDDİASI

KİRA HUKUKU * KAMU KURUMU * AKDE AYKIRILIK İDDİASI

Kamu kurumlarının imar veya proje uygulamaları sebebiyle açtıkları davalar Yargıtay’ın...

İPOTEK SÖZLEŞMESİ * BORÇLU TEMERRÜDÜ * CEZAİ ŞART

İPOTEK SÖZLEŞMESİ * BORÇLU TEMERRÜDÜ * CEZAİ ŞART

Davacılar, davalı ile para borcu karşılığı ipotek sözleşmesi imzaladıklarını, davalının...

KİRA TESPİT DAVASINDA SÜRE

KİRA TESPİT DAVASINDA SÜRE

Kira bedelinin arttırılması için dönem başlangıcından önce en geç otuz gün içinde...

KİRA SÖZLEŞMESİ * KDV

KİRA SÖZLEŞMESİ * KDV

Kira sözleşmesinde Katma Değer Vergisinin kiracıya ait olduğu belirtilmemiş, kira...

TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ * İFA İMKANSIZLIĞI * MURİSLERİN MÜŞTEREK MÜTESELSİL SORUMLULUĞU

TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ * İFA İMKANSIZLIĞI * MURİSLERİN...

Somut olayda; davacı satış vaadi sözleşmesine dayanmaktadır. Ne var ki, vaat borçlusu...

KİRA BORCU * MUACCELİYET KOŞULU

KİRA BORCU * MUACCELİYET KOŞULU

Borçlar Kanununun getirdiği yeni yasal düzenlemeye göre, kira bedelinin ödenmemesi...

BARAKA VASFINDAKİ MECURUN TAHLİYESİ

BARAKA VASFINDAKİ MECURUN TAHLİYESİ

Baraka vasfındaki yerler menkul hükmündedir. Bu yerlerin tahliyesi 6570 Sayılı Kanun'a...

MÜSPET ZARAR * MENFİ ZARAR * KİRA SÖZLEŞMESİNİN KİRALAYAN TARAFINDAN FESHİ * KİRACININ HAKLARI

MÜSPET ZARAR * MENFİ ZARAR * KİRA SÖZLEŞMESİNİN KİRALAYAN...

Müspet zarar, borçlu edimini gereği gibi yerine getirseydi alacaklının mal varlığı...

KİRACININ MESKENİ ÜST KATTAN SU SIZMASI NEDENİYLE TERKİ * MECURUN YİRMİ AY BOŞ KALDIĞI İDDİASI

KİRACININ MESKENİ ÜST KATTAN SU SIZMASI NEDENİYLE TERKİ...

Su sızıntısının giderilebileceği ve meskenin kiraya verilebileceği makul sürenin...